​Plantning af buksbom. (Med færdigklippet hæk)

Espaliers med Avnbøg