Vedligeholdelse

​Creative Gardens udfører vedligeholdelse af høj kvalitet.
Vi vedligeholder udendørsområder og gårdmiljøer både
hos ambassader, boligforeninger, private og virksomheder.

 

Vores vedligeholdelsesaftaler
kan omfatte:

Græsplæner: Slåning, kantskæring, gødning og luftning

• Hæk: Klipning

• Ukrudt: Lugning

• Træer og buske: Beskæring og gødning

• Bede: Lugning og vanding

• Krukker: Gødning og vandning

• Haveaffald: Bortkørsel